Nyhet
Vad har hänt med mediernas konstbevakning sedan 1990­-talets glansdagar? Har den blivit mer marknadsanpassad och sensationslysten? Vad är viktigast för att få genomslag på kultursidorna – bra konst eller ett bra pressmeddelande? I årets tredje...
Debatt
Kulturminister Alice Bah Kuhnke har aviserat en nationell handlingsplan för bild- och formkonsten till budgetpropositionen 20 september. Nu bjuder vi in riksdagspartier att delta i debatten om...
Konstpolitik
Eva Beckman, kulturchef på SVT, vill hitta nya programidéer för samtidskonsten.
Långläsning

Kändiskonstnären, skandalkonstnären, den outtröttliga konstnärsdebattören. Ida Therén har pratat med fem konstnärer som mer eller mindre frivilligt hamnat i mediernas blickfång. Möt Kakan Hermansson, Erik Krikortz, Nina Bondeson, Makode Linde och NUG (eller åtminstone hans gallerist).
Juristen svarar
Vad är en skälig provision vid försäljning av verk i samband med en utställning? Och vilken provision är rimlig vid för­medling av uppdrag?
Långläsning
​Issa Touma vill använda sin tid som fristadskonstnär till att berätta om det verkliga Aleppo.
KRO/KIF i pressen
Förbisedda problem. Socialförsäkringsutredningen tar inte hänsyn till hur de flesta bild- och formkonstnärerna bedriver sin verksamhet. De har låga och oregelbundna intäkter och höga omkostnader....
Rapport
Likvärdig social och ekonomisk trygghet för bild- och formkonstnärer, konsthantverkare, industriformgivare, fotografer, illustratörer och grafiska formgivare. Tilläggsförslag till...
Remisser m.m.
KRO/KIF och Värmlands Konstnärsförbund har kommenterat utkastet på regional kulturplan för Region Värmland 2017-2020. Läs våra 30 konkreta förslag för en ännu bättre kulturplan.
Pressmeddelande
Socialförsäkringsutredningen refererar inte till de rapporter och statliga utredningar som beskriver bild- och formkonstnärernas villkor. Konsekvensen blir att de förslag som utredningen har lagt...