Nyhet
Du som är medlem i KRO/KIF kan nu hitta årets deklarationshandledning att ladda ner från medlemssidorna.
Debatt
Ateljépolitiken. När marknaden dikterar villkoren pressas konstnärerna allt längre ut från centrum. Ateljéhusens finansiering måste lösas på en övergripande nivå, skriver företrädare för fyra...
Konstpolitik
I projektet Konsten att delta möts konstnärer som just anlänt till Sverige och konstnärer som verkat här länge för att utbyta kunskap.
Konstnären

Att vara två har varit ett framgångsrecept för Mats Bigert och Lars Bergström. KONSTNÄREN har träffat en trettioårig konstnärsduo och pratat om klimatkonst, 90­talet och att vara en produkt av sin tid.
Juristen svarar
När nyttjanderätten, eller användningen av ett konstverk, diskuteras, används ofta termerna överlåtelse eller upplå­telse. Vad som är vad är inte alltid så självklart.
Reportage
Vågar fler köpa konst om de slipper galleribesöket? KONSTNÄREN har träffat tre digitala gallerister som menar att näthandel ökar ekonomin i konstvärlden, och samtidigt gör den mer demokratisk.
KRO/KIF i pressen
Alice Bah Kuhnkes handlingsplan löser inte problemet med konstnärers arbetsvillkor vid utställningar, skriver Katarina Jönsson Norling och Sanna Svedestedt Carboo i Uppsala Nya Tidning (UNT).
Rapport
År 2009 kom Vanja Hermeles uppmärksammade och omdebatterade bok "Konsten – så funkar det (inte)" där hon undersökte jämställdhetssituationen på bildkonstscenen. Nu publicerar vi en...
Remisser m.m.
STOCKHOLMS ARBETAREKOMMUN har till kongressen lagt motionen (B143) ”Konst över generationerna - kulturell omfördelningspolitik för framtidens konst”. Partistyrelsens yrkande om avslag bygger på ett...
Pressmeddelande
Den handlingsplan för bild och form som regeringen släppte i november saknar förslag för att förbättra konstnärers villkor. Det visar en ny granskning som KRO/KIF gjort med anledning av...