Nyhet
Kursen Upphovsrätt i praktiken hölls på Konstfack den 15 november med juristerna Christina Wainikka och Katarina Renman Claesson.
Debatt
Jörgen Svensson, konstnär, bosatt i Göteborg, fortsätter debattserien om konstpolitikens framtid.
Konstpolitik
Eva Beckman, kulturchef på SVT, vill hitta nya programidéer för samtidskonsten.
Långläsning

Kändiskonstnären, skandalkonstnären, den outtröttliga konstnärsdebattören. Ida Therén har pratat med fem konstnärer som mer eller mindre frivilligt hamnat i mediernas blickfång. Möt Kakan Hermansson, Erik Krikortz, Nina Bondeson, Makode Linde och NUG (eller åtminstone hans gallerist).
Juristen svarar
Vad är en skälig provision vid försäljning av verk i samband med en utställning? Och vilken provision är rimlig vid för­medling av uppdrag?
Långläsning
​Issa Touma vill använda sin tid som fristadskonstnär till att berätta om det verkliga Aleppo.
KRO/KIF i pressen
Förbisedda problem. Socialförsäkringsutredningen tar inte hänsyn till hur de flesta bild- och formkonstnärerna bedriver sin verksamhet. De har låga och oregelbundna intäkter och höga omkostnader....
Rapport
KRO/KIF sammanfattar här de förslag som lades av riksdagspartierna under allmänna motionsperioden hösten 2016 och som på något sätt berör bild- och formkonsten. Även regeringens budgetproposition...
Remisser m.m.
I veckan har vi bidragit med ett bild- och formkonstperspektiv i tre nya KLYS-remisser. KRO/KIF har bland annat lagt fokus på MU-avtalet, enprocentsregeln för konstärlig gestaltning och konstens och...
Pressmeddelande
Var tredje författare och konstnär har någon gång drabbats av hot eller våld, visade Kulturanalys rapport Hotad kultur? som kom i april 2016. Att konstnärer och författare får sin yrkesmässiga...