Nyhet
I nya numret av KONSTNÄREN frågar vi oss hur internationell den svenska konstscenen är idag? För bara två decennier sedan var svenskt konstliv relativt isolerat; idag är en internationell karriär ett självklart mål för nyutexaminerade konstnärer.
Debatt
Ateljépolitiken. När marknaden dikterar villkoren pressas konstnärerna allt längre ut från centrum. Ateljéhusens finansiering måste lösas på en övergripande nivå, skriver företrädare för fyra...
Konstpolitik
Alla politiker bör se sig som kulturpolitiker, anser Marie-Louise Rönnmark, ordförande för Sveriges kommuner och landstings kulturberedning, i numrets maktintervju.
Konstnären

Storstadscentreringen i konstvärlden är massiv. Trots höga kostnader vågar de flesta konstnärer inte lämna galleritäta städer med närhet till curatorer och vernissagemingel. KONSTNÄREN har pratat med Moa Israelsson Forsberg, Andreas Poppelier, Carolina Jonsson och Lisa Jeannin som alla valt att bo på landsbygden, och ändå lyckas få karriärerna att rulla.
Juristen svarar
När nyttjanderätten, eller användningen av ett konstverk, diskuteras, används ofta termerna överlåtelse eller upplå­telse. Vad som är vad är inte alltid så självklart.
Reportage
För ett par decennier sedan hade de flesta konstnärer en dräglig yrkestillvaro. I dag lever allt fler konstnärer på gränsen till fattigdom, samtidigt som de som tjänar mest tjänar ännu mer. Olle...
KRO/KIF i pressen
Utifrån Årets Konstkommuner 2017 debatterar Konstnärernas Riksorganisation nu kommunernas konstverksamhet i länspressen. Här finns länkar till artiklar som är publicerade på webben.
Rapport
Syftet med denna handledning är att sammanställa tips, checklistor och goda exempel från olika kommuner för att underlätta utvecklandet av en stark kommunal konstscen. Den är ett resultat av Årets...
Remisser m.m.
Konstnärernas Riksorganisation har en lång tradition av att föra dialog med uppdragsgivare i samband med tävlingar, utlysningar och beställningar av konstnärliga gestaltningar för att förbättra och...
Pressmeddelande
Regeringen presenterade i morse sin budgetproposition. Av statens budget går 0,84 procent till kulturen. I budgeten finns förstärkningar på den fria konsten på 115 miljoner kronor. Ännu är det oklart...