Konstpolitisk fortbildning! En studiecirkel om kulturpolitik i praktiken

onsdag, december 6, 2017

Konstnärernas Riksorganisations lokalförening i Stockholms Län startar nu upp studiecirklar om konstpolitiska frågor i samarbete med Studiefrämjandet. 

Anmäl dig senast den 5 januari!

Vill du lära dig mer om hur kulturpolitiken funkar i praktiken och hur du kan arbeta för att påverka den? Då är studiecirkeln ”Konstpolitisk fortbildning” något för dig!

Syftet med kursen är att få en överblick över konst- och kulturpolitiken i dag och historiskt och vilka organisationer, institutioner och andra aktörer som är involverade – att lära oss mer om hur konstnärsorganisationer som KRO arbetar och har arbetat med viktiga frågor – och om hur politiskt påverkansarbete fungerar i praktiken och vilka metoder som används i det arbetet.

Medlemmar i Konstnärernas Riksorganisation har företräde till cirkeln. Eventuella resterande platser erbjuds allmänheten.

I folkbildningens anda så lär vi oss tillsammans. Vi använder oss av samläsning av dokument, gemensamma kartläggningar och diskussioner i studiecirkelns form. Vid några tillfällen kommer gäster med erfarenhet av kulturpolitiskt arbete att medverka.

Kursplatser och anmälan
Antal platser: 10 st plus kursledare 
Anmälan görs till mail@jonbrunberg.com senast 5 januari 2018. 
Anmälningsavgift: 50 kr (självkostnadspris för att täcka del av lokalkostnad). Platsen säkras när anmälningsavgiften är betald.
Anmälan är bindande! Platsen säkras med inbetalning av anmälningsavgift. Anmäl dig bara om du avser att närvara vid minst tre av fyra tillfällen. Anmälningsavgiften återbetalas ej!

Plats och tid
Plats: Konstskolan Basis, Modellsalen, Folkungagatan 147, 116 30 Stockholm
Tid: måndagar 17-19.15
Antal tillfällen: 4 st, prel. datum: 22/1, 5/2, 19/2, 5/3
Kursledare: Jon Brunberg
För mer information kontakta Jon Brunberg på tel. 070-314 36 92 eller mail@jonbrunberg.com

I samarbete med